E-mail ons hier Antwerpse forten Index Startpagina Huifkartocht Rondleidingen Poldermuseum Agenda Linken Horeca

Voor rondleidingen contacteer: Werner Bril. Gsm: +32 (0) 4 77 55 41 48 - Tel: +32 (0) 3 345 41 48.

Wie is uw gids, Werner Bril      Wie was Simon Stevin Druk hier      U heeft interesse, wenst lid te worden? Druk hier:


WELKOM OP WWW.LILLO-KRABBEVANGER.BE
VISIT ROCK GROUP "AMBUSH" U kan Ambush ook vinden op
Next performance. Address: Aalmoezenierstraat 46/4 - 2000 Antwerpen, Doors: 21:00


Van fort tot verbrandingsoven, dumpplaats voor chemische produkten, en saneringskosten van 30.000.000 €

Geloof het of niet maar zwarte rook zie je niet s'nachts. Ruiken soms wel. Vandaag is fort Sint-Filips de reden dat er een sanering van 30.000.000 euro nodig is om het betreffende fort gif vrij te maken. Er gaan al jaren de geruchten over de vergeten (!!!!!!) gif opslagplaats en voortijdig gebruikte, zonder filters, verbrandingsoven. En eindelijk gaat men dan iets doen. Een fort met een eewenlange geschiedenis. Reeds in de 16de eeuw lag de brug van Farnese tussen de forten Filips en Marie (linkeroever). De brug die de Antwerpenaren, door honger gedreven de sleutel deed overhandigen aan de Spanjaarden. Later, in 1870-1881, zal op de locatie van het oude fort een nieuw fort gebouwd worden. Dit fort zal een onderdeel worden van de Grote Omwalling van Henri Alexis Brialmont ter verdediging van Antwerpen.


GETIJDEN 2017 - 2016 - 2015

De watergetijden (Hoog & laag waterstanden) op de Beneden- Zeeschelde en verwacht voor: Antwerpen, Prosperpolder en Wintam.

Getijdentabels 2017 - 2016 - 2015 Info: Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen.

WAT ZIJN DE GETIJDEN, EB EN VLOED?

Het getijde of getij is de verticale waterbeweging die optreedt onder invloed van de zwaartekracht van de maan en in mindere mate de zon en de andere planeten op de roterende aarde. Het gevolg hiervan is een periodiek wisselende waterstand. In samenhang hiermee treedt ook een horizontale waterbeweging op; de getijstroom. De evenwichtstheorie van Newton en de dynamische theorie van Laplace verklaren ten dele de getijden. Doordat de watermassa niet gelijk verdeeld is over de aarde, is het getij niet overal gelijk. Afhankelijk van de aanwezigheid van landmassa's, de waterdiepte, de vorm en de afmetingen van een waterlichaam treedt er geen getij op of een dubbeldaags getij, een enkeldaags getij of een gemengd getij. De werkelijke waterstand wordt daarnaast beïnvloed door weersomstandigheden zoals wind.
De periode van het stijgen van het water heet vloed, die van het aflopen eb. De maximale waterhoogte heet hoogwater of hoogtij, de minimum hoogte laagwater of laagtij. Tijdens de kentering, als de stroomrichting omkeert, is er enige tijd geen stroming.

Bron: Wikipedia.

De hoogste waterstanden voor December 2016 te Antwerpen. Mooi en toch beangstigend. Een niet te vergeten natuurfenomeen, EB en VLOED. Kleed u goed tegen regen en koude. En denk eraan, kijk niet te diep in het donkere zwarte water, wie weet kom je een verdronken schoonmoeder tegen.WELKOM OP "FORT LILLO", ANNO 1578.

Lillo, waar ooit de troepen van Mondragon de slag verloren op het fort. Waar Napoleon het fort liet aanpassen aan de toenmalige normen. Waar storm en ontij menig burger trof. Daar woonden mijn voorvaderen. Allemaal hadden ze iets met de Schelde, visvangst en garnaal slepen. Havenmeester, sluiswachter of zelfs de klokken in de kerktoren opwinden was een deel vn hun leven. Ja, en om de kachel te stoken was er hout nodig. Ze jutten en droogde het in de kazematten, de oude verblijfplaatsen van de Belgische soldaten. Ze waaren hard, bikkelhard maar niet te stuiten. Ze wisten wat ze wilden, en konden bereiken in die wrede ver vervlogen tijden.

Enkele data over fort Lillo:

In 1576 ontwikkeld door Mondragon is het plan voor de schans Lillo een feit. Maar wordt niet uitgevoerd. De aanleg van de schans te lillo is een feit in 1578. In 1579 zijn de eerste soldaten er reeds gelegerd. Vier jaar voor zijn dood bezoekt Willem v Oranje en de hugenotenleider De Condé in 1580 het fort. 1581, een ernstige ziekte zaait paniek bij militairen en burgers. Er zijn verschillende slachtoffers. Willem v Oranje bezoek met de hertog van Anjou het fort in 1582.

1584, een aanval op de beide forten Liefkenshoek en Lillo loopt desastreus af voor de bezetting van fort Liefkenshoek. Lillo word niet ingenomen ondanks de zeer grote troepenmacht van Mondragon. Een jaar later, 1585, pogen de soldaten gelegerd op Lillo in de slag op de Couwenstijnse dijk te doorbreken om de brug van Farnèse zo te kunnen omzeilen (Letterlijk en figuurlijk). Zij wilden met platbodems over de laag gelegen poldergronden Antwerpen bevoorraden.

In 1648 werd het fort als vesting van de Republiek der Verenigde Nederlanden erkend. Samen met het fort Liefkenshoek speelde Lillo een cruciale rol in de beheersing van het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. Vanuit beide forten werd een fiscale barrière in de Schelde in stand gehouden, die nadelig was voor de handelspositie van Antwerpen. De groei van de haven van Amsterdam tijdens de Gouden Eeuw is mede daaraan te danken.

1747. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in werd het fort door deFransen voor één jaar op de Republiek veroverd. Slechts één jaar later zou het fort reeds terug in bezit zijn van de Staatsen. In 1784 breekt de Marmietenoorlog met Oostenrijk uit welke zorgde dat de Oosterijkers een nooit meer te vergeten blaam zouden dragen. In 1785 bezitten de Oostenrijk door het verdrag van Fontainbleu, opnieuw het fort.

In de periode van 1585 tot 1786 verbleven er doorgaans ca. 200 burgers in het fort. Ondanks alles komt in 1794 het fort in Franse handen. Zij waren het die het ingrijpend verbouwden. Napoleon Bonaparté bezoek in 1803 bezoekt hij het fort samen met de prins van Anjou, hij laat het fort drastisch aanpassen. Ook Liefkenhoek krijgt een volledige voor die tijden aangepast geheel.

We zijn 1830. Na de Belgische Revolutie bleven de forten Liefkenshoek en Lillo tot 1839 in handen van het Koninkrijk der Nederlanden. Inundatie was toen een veel gebruikt oorlogsgebeuren, en in 1831 komen door de Nederlanders de gehuchten Oud en Lillo kruisweg tot 1845 onderwater staan. 25 km² van het grondgebied achter fort drijft. Er waren toen 34 burgerhuizen met 128 inwoners op het fort aanwezig

Het is pas in 1839 dat de Nederlanders evacueren te Lillo en Liefkenshoek. En pas in 1863 kwam een diplomatiek overleg tussen Nederland en België dat resulteerde in het verdrag van 12 mei 1863. Daarbij beloofde de Nederlandse staat om voor eeuwig geen scheepvaartrechten op de Schelde meer te innen mits een afkoopsom van 17.141.640 gulden. België betaalde ongeveer een derde; de rest werd voornamelijk betaald door Groot-Brittannië en 24 andere landen en vrijsteden.

Het Belgische leger laat in 1856 de nog aan aanwezige kazematten optrekken. Nadien verblijven er 7 officieren en 67 soldaten. Doch reeds in 1869 werd de sloping van het fort aanbevolen. Dit gaat echter (gelukkig) niet door. Het fort is buiten gebruik gesteld in 1894 voor alle militaire doeleinden. 1981.

Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum zorgt voor de eerste maal in onze streken dat het Scheldefort erfgoedwaarde krijgt en Lillo is het eerste fort dat als beschermd monument aangewezen dank zij het SSVVC. Tussen 1903-1906, is een periode van verandering. In die jaren is het Hoofdbolwerk gesloopt en is een belangrijk deel van de vestinggracht als haventje bij het fort, gaan fungeren.


Info: Prof.Dr. H. Leune: De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek


Forten, en nog eens forten.

Forten, een woord wereldwijd bekend, vesting, bunker, reduit, anti-tankgracht, artellerie, tanks, woorden die wij allemaal kennen. Dagelijks worden wij geconfrontreerd met de gruwelijkste beelden uit de wereld van vandaag. Kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnen, zijn slachtoffers in de wereld van vandaag. Wiens God stopt eindelijk dit ongelooflijk en onvergeeflijk bloedvergieten.

Heerste er strijd in de 16de eeuw, de 17de eeuw, de 18de, 19de en de 20ste eeuw. Het zal waarschijnlijk zo blijven. De mens is nu eenmaal een agresief gevaarlijk wezen dat op onze wereld kan lezen en schrijven. Nadenken is er blijkbaar niet meer bij. Ondanks alle mooie verwezelijkingen door de eeuwen heen, is oorlog vandaag de dag nog steeds een in stijgende lijn aanwezige angst voor vele miljoenen op de aarde. Wel zoals u hierboven kan lezen was het de laatste 5 eeuwen zeker niet beter.

De evolutie van de wapens en de mogelijkheid om vanaf duizenden kilometers afstand aan de andere kant van de wereld mensen te doden. Steden te vernietigen en daardoor ons hele klimaat te doen veranderen, is enkel en alleen misbruikte verspilling van de grondstoffen van onze aarde.


Laten wij verder gaan met het verleden van onze streken.

Het begint met het bot van een voorhistorisch dier. De toenmalige mensen jaagde om de pels, het vlees en de botten te bekomen. De warmte van de pels, het bot om allerlei voorwerpen van te kunnen maken. Verspilling was er bijna niet. De mensheid evolueerde steeds meer en meer. Zij ontdekten betere en andere manieren die hun levenswijsheid ten goede kwam. Van de speer en de boog zaten we zo bij het zwaard, het buskruid en het doden op opstand. De evolutie toonde ons de laatste eeuwen dat doden een computerspel is geworden dat zonder enige scrupules de spelregels toeliet om echt te doden. En niet voor voedsel, maar voor rijkdom en macht. Sindsdien is er op onze aarde geen eeuw meer geweest zonder moord, verkrachtingen, martelingen en vernederingen. Het waarom weten we nu, Rijkdom = Macht. Wie vandaag de dag een krant leest beseft dit. Wie de 1ste en, of de 2de wereldoorlog heeft meegemaakt, of een kind is uit deze periode, zal de gruwel hiervan echter altijd met zich meedragen.


Bewezen verhalen

Mijn moeder die tijdens de 2de wereldoorlog op het schip van haar vader kwam vast te zitten in Frankrijk, en daardoor verplicht was om dagelijks bij de plaatselijke landbouwers om eten diende te gaan is nooit van die beelden afgeraakt. Ze plaatste ze wel, maar vergat ze nooit. Tijdens een aanval op de dijk waartegen zij aangemeerd lagen met hun schip, viel zij naar beneden aan de landszijde, zij rolde van de dijk en viel boven op een groep Duidse soldaten, dood, of zwaargekweste mannen, huilend van pijn en roepende op hun moeder. Stervende mensen, jonge levens vergald. Waarom?

Wij kennen allemaal overlevenden van toen, of mensen die nooit zouden terugkeren van hun dagtaak door oorlogsgeweld. Lillo telde 143 V bommen. Niet zomaar een getal. Wij zitten hiermee in de top 5 van onze toenmalige streek. Wie Lillo kent, wetenschap heeft over en door de toenmalige harde labeur om te voorzien in levensnoodzakelijke voedselvoorraad, die mensen kende de realiteit en de angst en hoop om te overleven.

Iedereen, maar dan ook iedereen die deze gruwelijke periode doorstond, de gevechten, de V-bommen, de oprukkende geallieerde en de vluchtende Duitsers, sliep decenia met een pakket vol gruwelelijke angst en dood. En nog heeft onze generatie niets geleerd.

Klein maar verschrikkelijk gebeuren in de totaliteit van de grote wereldbrand, is het onwaarschijnlijk lijkende verhaal van wat mijn nonkel meemaakte. Hij stapte 12 januarie 1945 uit de woning op de boerderij waar zijn verloofde samen met drie andere kinderen, hun ouders (Van Look-De Bie), de knecht en een naaister woonde. Waarom hij de enige overleefden zal worden en hij niemand meer levend zal terug zien is en vraag die alleen God kan beantwoorden. Feit is, dat de broer van mijn vader de enige was die het die dag overleefde. De V-bom vernielde het gehele boerebedrijf. Een ongelooflijk maar waar verhaal. Nu, 2016, was beslist om het graf waarin alle familieleden samen zijn begraven, te laten verdwijnen. Het grafmonument van deze oorlogsslachtoffers zou verdwijnen. Tot, het District op de hoogte was gebracht van dit voornemen. Dank zij Carl Geeraerts en schepen Barthololomeeussen zal het door de afbraak van Lillo, reeds verhuisde graf naar Berendrecht, kunnen gered en gerestaureerd graf worden en blijven bestaan.


Info:
* Publicatie in weekblad De Polder
* Dr. Leo Bril
* Hilda De Lee


WIJ ZIJN LID VAN VOLGENDE VERENIGINGEN:
* Koninklijke Heemkundige kring v/d Antwerpse Polder.
* Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw.
* Heemkring Molengalm Stabroek. (geen website)


ROCKBAND AMBUSH: Genre: Rock - Hardrockband. Met Sanne Bril en Brent Kerkhofs ook op facebook


STERRENWACHT URANIA:  Druk hier voor een bezoekje.


Artsenpraktijk Monnikenhof Artsen: Dr. Bril Leo, Dr. Bril Elisabeth, Dr. Verhaert Ilse, Dr. Kefel Koen.


SUPERTIP: Copy Service Center, Kapellen Service en vriendelijkheid zijn een sterke kant van deze zaak. Hun werk is top en zeker niet duur.


SUPERTIP: B & B De Vesting Havenmarkt - 2040 Lillo Fort


SUPERTIP: B & B Maison Des Art (Hier spreekt men "Bendrechs".) Rue Saint Pierre 5 - 5575 Louette Saint-Denis - Gedinne


SUPERTIP Starlight Kapellen, Grimeren & Make-up. Special-effects & Maskers. Body-painting & Air-brushing. Poppen & Decors. Kostuums, Pruiken & Baarden. Promotionele doeleinden. (film, theater, festivals, ...) Speciale Producties.En veel, heel veel me!!!i


^ Naar boven      Website © Werner Bril.         Foto's © Werner Bril, 2005-2016 Alle rechtenvoorbehouden.   Gastenboek.